51. Đakovački vezovi: Đakovština u pjesmi i plesu

[FOTO] MEDIJSKI PRATI I PRENOSI: www.ETNOportal.com

51.DJvezovi_001.JPG51.DJvezovi_002.JPG51.DJvezovi_004.JPG51.DJvezovi_005.JPG51.DJvezovi_006.JPG51.DJvezovi_007.JPG51.DJvezovi_008.JPG51.DJvezovi_009.JPG51.DJvezovi_010.JPG51.DJvezovi_011.JPG51.DJvezovi_012.JPG51.DJvezovi_013.JPG51.DJvezovi_014.JPG51.DJvezovi_015.JPG51.DJvezovi_016.JPG51.DJvezovi_017.JPG51.DJvezovi_018.JPG51.DJvezovi_019.JPG51.DJvezovi_020.JPG51.DJvezovi_021.JPG51.DJvezovi_022.JPG51.DJvezovi_023.JPG51.DJvezovi_024.JPG51.DJvezovi_025.JPG51.DJvezovi_026.JPG51.DJvezovi_027.JPG51.DJvezovi_028.JPG51.DJvezovi_029.JPG51.DJvezovi_030.JPG51.DJvezovi_031.JPG51.DJvezovi_032.JPG51.DJvezovi_033.JPG51.DJvezovi_034.JPG51.DJvezovi_035.JPG51.DJvezovi_036.JPG51.DJvezovi_037.JPG51.DJvezovi_038.JPG51.DJvezovi_039.JPG51.DJvezovi_040.JPG51.DJvezovi_041.JPG51.DJvezovi_044.JPG51.DJvezovi_047.JPG51.DJvezovi_048.JPG51.DJvezovi_049.JPG51.DJvezovi_050.JPG51.DJvezovi_051.JPG51.DJvezovi_053.JPG51.DJvezovi_054.JPG51.DJvezovi_055.JPG51.DJvezovi_057.JPG51.DJvezovi_058.JPG51.DJvezovi_059.JPG51.DJvezovi_060.JPG51.DJvezovi_061.JPG51.DJvezovi_062.JPG51.DJvezovi_063.JPG51.DJvezovi_064.JPG51.DJvezovi_065.JPG51.DJvezovi_066.JPG51.DJvezovi_067.JPG51.DJvezovi_068.JPG51.DJvezovi_069.JPG51.DJvezovi_070.JPG51.DJvezovi_071.JPG51.DJvezovi_073.JPG51.DJvezovi_074.JPG51.DJvezovi_075.JPG51.DJvezovi_076.JPG51.DJvezovi_077.JPG51.DJvezovi_078.JPG51.DJvezovi_079.JPG51.DJvezovi_080.JPG51.DJvezovi_081.JPG51.DJvezovi_082.JPG51.DJvezovi_083.JPG51.DJvezovi_084.JPG51.DJvezovi_085.JPG51.DJvezovi_086.JPG51.DJvezovi_087.JPG51.DJvezovi_088.JPG51.DJvezovi_089.JPG51.DJvezovi_090.JPG51.DJvezovi_091.JPG51.DJvezovi_092.JPG51.DJvezovi_093.JPG51.DJvezovi_095.JPG51.DJvezovi_096.JPG51.DJvezovi_097.JPG51.DJvezovi_098.JPG51.DJvezovi_099.JPG51.DJvezovi_100.JPG51.DJvezovi_101.JPG51.DJvezovi_102.JPG51.DJvezovi_103.JPG51.DJvezovi_104.JPG51.DJvezovi_105.JPG51.DJvezovi_106.JPG51.DJvezovi_107.JPG51.DJvezovi_108.JPG51.DJvezovi_109.JPG51.DJvezovi_110.JPG51.DJvezovi_111.JPG51.DJvezovi_112.JPG51.DJvezovi_113.JPG51.DJvezovi_114.JPG51.DJvezovi_115.JPG51.DJvezovi_116.JPG51.DJvezovi_117.JPG51.DJvezovi_118.JPG51.DJvezovi_119.JPG51.DJvezovi_120.JPG51.DJvezovi_121.JPG51.DJvezovi_122.JPG51.DJvezovi_123.JPG51.DJvezovi_124.JPG51.DJvezovi_125.JPG51.DJvezovi_126.JPG51.DJvezovi_127.JPG51.DJvezovi_128.JPG51.DJvezovi_130.JPG51.DJvezovi_131.JPG51.DJvezovi_132.JPG51.DJvezovi_133.JPG51.DJvezovi_134.JPG51.DJvezovi_135.JPG51.DJvezovi_136.JPG51.DJvezovi_137.JPG51.DJvezovi_138.JPG51.DJvezovi_139.JPG51.DJvezovi_140.JPG51.DJvezovi_141.JPG51.DJvezovi_142.JPG51.DJvezovi_143.JPG51.DJvezovi_144.JPG51.DJvezovi_145.JPG51.DJvezovi_146.JPG51.DJvezovi_148.JPG51.DJvezovi_149.JPG51.DJvezovi_150.JPG51.DJvezovi_151.JPG51.DJvezovi_152.JPG51.DJvezovi_153.JPG51.DJvezovi_154.JPG51.DJvezovi_155.JPG51.DJvezovi_156.JPG51.DJvezovi_157.JPG51.DJvezovi_158.JPG51.DJvezovi_159.JPG51.DJvezovi_160.JPG51.DJvezovi_161.JPG51.DJvezovi_162.JPG51.DJvezovi_163.JPG51.DJvezovi_164.JPG51.DJvezovi_165.JPG51.DJvezovi_166.JPG51.DJvezovi_167.JPG51.DJvezovi_168.JPG51.DJvezovi_169.JPG51.DJvezovi_170.JPG51.DJvezovi_171.JPG51.DJvezovi_172.JPG51.DJvezovi_173.JPG51.DJvezovi_174.JPG51.DJvezovi_175.JPG51.DJvezovi_176.JPG51.DJvezovi_178.JPG51.DJvezovi_180.JPG51.DJvezovi_181.JPG51.DJvezovi_183.JPG51.DJvezovi_184.JPG51.DJvezovi_185.JPG51.DJvezovi_186.JPG51.DJvezovi_187.JPG51.DJvezovi_188.JPG51.DJvezovi_189.JPG51.DJvezovi_190.JPG51.DJvezovi_192.JPG51.DJvezovi_193.JPG51.DJvezovi_194.JPG51.DJvezovi_195.JPG51.DJvezovi_196.JPG51.DJvezovi_197.JPG51.DJvezovi_198.JPG51.DJvezovi_199.JPG51.DJvezovi_200.JPG51.DJvezovi_201.JPG51.DJvezovi_203.JPG51.DJvezovi_204.JPG51.DJvezovi_205.JPG51.DJvezovi_206.JPG51.DJvezovi_207.JPG51.DJvezovi_208.JPG51.DJvezovi_209.JPG51.DJvezovi_210.JPG51.DJvezovi_211.JPG51.DJvezovi_213.JPG51.DJvezovi_214.JPG51.DJvezovi_215.JPG51.DJvezovi_216.JPG51.DJvezovi_217.JPG51.DJvezovi_218.JPG51.DJvezovi_219.JPG51.DJvezovi_220.JPG51.DJvezovi_221.JPG51.DJvezovi_222.JPG51.DJvezovi_223.JPG51.DJvezovi_224.JPG51.DJvezovi_225.JPG51.DJvezovi_226.JPG51.DJvezovi_227.JPG51.DJvezovi_228.JPG51.DJvezovi_229.JPG51.DJvezovi_230.JPG51.DJvezovi_231.JPG51.DJvezovi_232.JPG51.DJvezovi_233.JPG51.DJvezovi_234.JPG51.DJvezovi_235.JPG51.DJvezovi_237.JPG51.DJvezovi_238.JPG51.DJvezovi_239.JPG51.DJvezovi_240.JPG51.DJvezovi_241.JPG51.DJvezovi_242.JPG51.DJvezovi_243.JPG51.DJvezovi_244.JPG51.DJvezovi_245.JPG51.DJvezovi_246.JPG51.DJvezovi_247.JPG51.DJvezovi_248.JPG51.DJvezovi_249.JPG51.DJvezovi_250.JPG51.DJvezovi_251.JPG51.DJvezovi_252.JPG51.DJvezovi_253.JPG51.DJvezovi_254.JPG51.DJvezovi_255.JPG51.DJvezovi_258.JPG51.DJvezovi_259.JPG51.DJvezovi_260.JPG51.DJvezovi_261.JPG51.DJvezovi_263.JPG51.DJvezovi_264.JPG51.DJvezovi_265.JPG51.DJvezovi_266.JPG51.DJvezovi_267.JPG51.DJvezovi_268.JPG51.DJvezovi_269.JPG51.DJvezovi_270.JPG51.DJvezovi_272.JPG51.DJvezovi_273.JPG51.DJvezovi_274.JPG51.DJvezovi_276.JPG51.DJvezovi_279.JPG51.DJvezovi_281.JPG51.DJvezovi_282.JPG51.DJvezovi_283.JPG51.DJvezovi_284.JPG51.DJvezovi_285.JPG51.DJvezovi_286.JPG51.DJvezovi_287.JPG51.DJvezovi_288.JPG51.DJvezovi_289.JPG51.DJvezovi_290.JPG51.DJvezovi_291.JPG51.DJvezovi_292.JPG51.DJvezovi_293.JPG51.DJvezovi_294.JPG51.DJvezovi_295.JPG51.DJvezovi_296.JPG51.DJvezovi_297.JPG51.DJvezovi_298.JPG51.DJvezovi_299.JPG51.DJvezovi_300.JPG51.DJvezovi_301.JPG51.DJvezovi_303.JPG51.DJvezovi_304.JPG51.DJvezovi_305.JPG51.DJvezovi_306.JPG51.DJvezovi_307.JPG51.DJvezovi_308.JPG51.DJvezovi_309.JPG51.DJvezovi_311.JPG51.DJvezovi_312.JPG51.DJvezovi_313.JPG51.DJvezovi_314.JPG51.DJvezovi_315.JPG51.DJvezovi_316.JPG51.DJvezovi_317.JPG51.DJvezovi_319.JPG51.DJvezovi_320.JPG51.DJvezovi_321.JPG51.DJvezovi_323.JPG51.DJvezovi_324.JPG51.DJvezovi_325.JPG51.DJvezovi_331.JPG51.DJvezovi_332.JPG51.DJvezovi_333.JPG51.DJvezovi_334.JPG51.DJvezovi_335.JPG51.DJvezovi_337.JPG51.DJvezovi_339.JPG51.DJvezovi_340.JPG51.DJvezovi_341.JPG51.DJvezovi_342.JPG51.DJvezovi_343.JPG51.DJvezovi_344.JPG51.DJvezovi_345.JPG51.DJvezovi_346.JPG51.DJvezovi_347.JPG51.DJvezovi_348.JPG51.DJvezovi_350.JPG51.DJvezovi_351.JPG51.DJvezovi_352.JPG51.DJvezovi_354.JPG51.DJvezovi_355.JPG51.DJvezovi_356.JPG51.DJvezovi_357.JPG51.DJvezovi_358.JPG51.DJvezovi_359.JPG51.DJvezovi_360.JPG51.DJvezovi_361.JPG51.DJvezovi_362.JPG51.DJvezovi_363.JPG51.DJvezovi_365.JPG51.DJvezovi_366.JPG51.DJvezovi_367.JPG51.DJvezovi_368.JPG51.DJvezovi_370.JPG51.DJvezovi_373.JPG51.DJvezovi_374.JPG51.DJvezovi_376.JPG51.DJvezovi_377.JPG51.DJvezovi_378.JPG51.DJvezovi_379.JPG51.DJvezovi_383.JPG51.DJvezovi_384.JPG51.DJvezovi_385.JPG51.DJvezovi_386.JPG51.DJvezovi_387.JPG51.DJvezovi_388.JPG51.DJvezovi_389.JPG51.DJvezovi_390.JPG51.DJvezovi_391.JPG51.DJvezovi_393.JPG51.DJvezovi_395.JPG51.DJvezovi_397.JPG51.DJvezovi_398.JPG51.DJvezovi_399.JPG51.DJvezovi_400.JPG51.DJvezovi_401.JPG51.DJvezovi_402.JPG51.DJvezovi_404.JPG51.DJvezovi_405.JPG51.DJvezovi_406.JPG51.DJvezovi_407.JPG51.DJvezovi_408.JPG51.DJvezovi_409.JPG51.DJvezovi_411.JPG51.DJvezovi_413.JPG51.DJvezovi_414.JPG51.DJvezovi_416.JPG51.DJvezovi_417.JPG51.DJvezovi_419.JPG51.DJvezovi_421.JPG51.DJvezovi_422.JPG51.DJvezovi_423.JPG51.DJvezovi_424.JPG51.DJvezovi_426.JPG51.DJvezovi_427.JPG51.DJvezovi_428.JPG51.DJvezovi_430.JPG51.DJvezovi_431.JPG51.DJvezovi_432.JPG51.DJvezovi_434.JPG51.DJvezovi_435.JPG51.DJvezovi_437.JPG51.DJvezovi_438.JPG51.DJvezovi_439.JPG51.DJvezovi_440.JPG51.DJvezovi_442.JPG51.DJvezovi_448.JPG51.DJvezovi_449.JPG51.DJvezovi_450.JPG51.DJvezovi_451.JPG51.DJvezovi_452.JPG51.DJvezovi_453.JPG51.DJvezovi_454.JPG51.DJvezovi_455.JPG51.DJvezovi_457.JPG51.DJvezovi_458.JPG51.DJvezovi_460.JPG51.DJvezovi_461.JPG51.DJvezovi_462.JPG51.DJvezovi_463.JPG51.DJvezovi_467.JPG51.DJvezovi_468.JPG51.DJvezovi_469.JPG51.DJvezovi_470.JPG51.DJvezovi_473.JPG51.DJvezovi_474.JPG51.DJvezovi_475.JPG51.DJvezovi_477.JPG51.DJvezovi_478.JPG51.DJvezovi_479.JPG51.DJvezovi_480.JPG51.DJvezovi_482.JPG51.DJvezovi_484.JPG51.DJvezovi_485.JPG51.DJvezovi_487.JPG51.DJvezovi_488.JPG51.DJvezovi_489.JPG51.DJvezovi_490.JPG51.DJvezovi_491.JPG51.DJvezovi_493.JPG51.DJvezovi_494.JPG51.DJvezovi_495.JPG51.DJvezovi_496.JPG51.DJvezovi_497.JPG

 

Podjeli putem:

Slobodno komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

ŽVA Nene – Ej kiša pada, dika u livada
djmix | 13. March 2008